:: Sprzęt   


 AUER Aparat powietrzny

Butlowy BD 96

Aparat Podstawowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opis aparatu powietrznego

 Aparaty powietrzne butlowe AUER BD 96 są niezależnymi od otoczenia aparatami ochrony układu oddechowego, a mianowicie sprzętem ratunkowym z butlami ze sprężonym powietrzem. Powietrze do oddychania doprowadzane jest do użytkownika, odpowiednio według jego zapotrzebowania z butli ze sprężonym powietrzem poprzez reduktor ciśnienia, automat oddechowy i łącznik maski. Powietrze wydychane odprowadzane jest przez zawór wydechowy w łączniku maski bezpośrednio do atmosfery otoczenia.

 

 dane techniczne

 ciśnienie robocze:

 300 bar

 ciężar (ok.):  3375 g

 ciśnienie zadziałania sygnału ostrzegawczego:

 55+/-5 bar

 

AUER Automaty oddechowe

LA 96

 

 

 opis urządzenia

Automat składa się z obudowy z tworzywa sztucznego z wbudowanym membranowym serwosterowaniem i połączony jest z reduktorem za pomocą szybkozaciskowego złącza bezpieczeństwa i ruchomo zamocowanego przewodu średniociśnieniowego. Zastosowany w automacie oddechowym przewód średniociśnieniowy AUER „SUPERFLEX” składa się z wielowarstwowego elastomeru, zachowującego dużą elastyczność także w bardzo niskich temperaturach, dzięki czemu w dużym stopniu unika się niezamierzonego przenoszenia siły podczas ruchu głową na automat oddechowy oraz maskę.


 Dane techniczne

 Ciśnienie robocze:

 7 bar

 Ciężar:

 300 g

 Materiały:

 wzmocniony włóknem szklanym termoplast

 

 

Maski rodziny „Ultra Elite”

 

 przeznaczenie

 Maska nie stanowi kompletnego sprzętu ochrony układu oddechowego, należy ją stosować z aparatem powietrznym butlowym. Panoramiczne maski wyposażone są w dużą wymienną szybę z poliwęglanu z obustronnym pokryciem krzemowym, zawór wdechowy i wydechowy, elastyczny gumowy korpus maski, pięciopunktowe paski nagłowia, membranę foniczną. Wdychane powietrze kierowane jest od łącznika maski poprzez zawór wdechowy na wewnętrzną stronę szybki (dzięki temu brak jest zaparowania szybki), a stamtąd poprzez zawory wydechowe do maski wewnętrznej. Wydychane powietrze kierowane jest poprzez zawór wydechowy bezpośrednio do atmosfery otoczenia.


 

Sygnalizator bezruchu

typ ”Fire Fly 2”

 zastosowanie

 FireFly2 posiada bardzo czuły czujnik ruchu i może być stosowany jako przyrząd ostrzegawczy i/lub przyrząd sygnalizacyjny.


 budowa

 Przyrząd AUER FireFly2 składa się z wytrzymałej na wstrząsy i wodoodpornej obudowy z tworzywa sztucznego. W obudowie umieszczone są trzy diody elektroluminescencyjne, które potwierdzają właściwe funkcjonowanie przyrządu. Przyrząd mocowany jest na pasie i uruchamiany za pomocą przesuwanego włącznika.


 dane techniczne

 wymiary:

 5,8 x 9,7 x 5,1 cm

 waga:

 221 g (razem z baterią)

 sygnał dźwiękowy:

 92 dB (odległość 3 m)

 trwałość baterii:

 ok. 50 godz. (w stanie gotowości); ok. 5 godz. (przy alarmie właściwym)

 

 Zdjęcia Aparatu powietrznego